Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Żołądka