Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamili Hamal