Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr inż. Barbary Kęsickiej