ogłasza

ZAPISY NA EGZAMIN TELC
Zapisy trwają do 22.05.2023 r.

Aby wziąć udział w egzaminie należy:

  • Dokonać wpłaty na konto UP w Lublinie
    Bank Pekao S.A. 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807
    Tytuł wpłaty: EGZAMIN TELC plus język i poziom (np. EGZAMIN TELC ANGLIESKI B2) w wysokości:

 

Egzamin Cena
Telc English/ Telc Deutsch B1 460 zł*
Telc English/ Telc Deutsch B2 530 zł*

Telc English C1

Telc English C2

600 zł*

660 zł*

Telc Polish Dual B1 – B2 500 zł*

*Podana cena jest obowiązująca dla minimum 8 osób.

Do ceny egzaminu, w którym bierze udział 4-7 kandydatów doliczana jest opłata w wysokości 60 zł od osoby.

Do ceny egzaminu, w którym bierze udział poniżej 4 kandydatów, doliczana jest opłata w wysokości 120 zł od osoby.

  • Dokonać rejestracji w Sekretariacie Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji (ul. Głęboka 28, pokój 242, II piętro) dostarczając xero dowodu wpłaty. Podczas rejestracji można zgłaszać również pary na egzamin ustny.

Termin EGZAMINU pisemnego i ustnego:
17 czerwca 2023 r., godzina 9.00

Egzamin TELC - zasady przystępowania (.PDF)
Zobacz