XXIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI” 2023

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH

KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ

ORAZ

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”

ZAPRASZAJĄ DO WZIĘCIA UDZIAŁU

XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI”

2023

 

Konferencja (dawna „Szkoła Letnia”) odbędzie się w dniach 19-23 września 2023 r. w Zamościu
(ze względu na procedury przetargowe nazwa hotelu będzie podana w późniejszym terminie)
Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z postępem w inżynierii produkcji.

Przewidziano następujące sekcje tematyczne:

 1. Fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i produktów spożywczych,
  2. Teorie jednostkowych operacji i procesów,
  3. Problemy konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów,
  4. Zagadnienia eksploatacji maszyn,
  5. Automatyzacja produkcji,
  6. Systemy jakości i kontroli produkcji,
  7. Ochrona środowiska (gospodarka energią i odpadami) w przemyśle,
  8. Nauka w służbie przemysłu.

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych organizatorów: https://up.lublin.pl/wip/ oraz http://www.ptit-spomasz.com.pl

 

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

Dr hab. inż. Ryszard Kulig, prof. uczelni

tel. 81 5319677

email:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

Prof. dr hab. Paweł Sobczak

Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych pt. „XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI” 2023” nr projektu DNK/SP/546290/2022 kwota dofinansowania 162650,00 zł całkowita wartość projektu 238 650,00 zł.

XXIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI” 2023,  19-23 września 2023 r

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Prezentacja zgłoszonych prac odbędzie się w formie referatu (15 min.), doniesienia (5 min.) lub prezentacji firmy (15 min.).

Pełne teksty prac można już teraz po opłaceniu zgłoszenia opublikować w czasopismach naukowych.

Pierwsze 20 publikacji z Listy JCR o punktacji 100  i powyżej będzie dofinansowane w kwocie 4000 zł (w tej sprawie proszę się kontaktować z dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni e-mail: )

 

Terminy:

15 marzec 2023 r. – nadesłanie kart zgłoszeń z tytułami referatów na adres e-mail: (Zgłoszenie PIP_2023_Imię Nazwisko.doc);

31 marzec 2023 r. – wnoszenie opłat (istnieje możliwość wniesienia opłaty w roku 2022)

31 maj 2023 r.  –  nadesłanie streszczeń prac (wymagania dostępne w pliku: Streszczenie-WZOR PIP_2023.doc)

 

Opłata:

Opłata za uczestnictwo w konferencji jednej osoby wynosi (w zależności od opcji):

950 zł* (1680 zł) i obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne i imprezy towarzyszące;

*opłata zniżkowa uwzględniająca dofinansowanie MEiN dla pierwszych 80 osób (w przypadku pozostałych osób opłata 1680zł). Opłata nie obejmuje kosztu druku pełnego artykułu w wybranym czasopiśmie.

 

Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnosić na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Bank PKO S.A.):

Nr rachunku: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

Nazwa klienta na wyciągu: UP w Lublinie

z dopiskiem: Konferencja PIP 2023 + Imię i Nazwisko uczestnika

Korespondencję oraz zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

email: ; tel. 81 5319677

 

Komitet Organizacyjny:

1. Dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni (Przewodniczący)

2. Prof. dr hab. Dariusz Andrejko (Przewodniczący)

3. Prof dr hab. Paweł Sobczak (Przewodniczący)

4. Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak (Przewodniczący)

5. Dr hab. Ryszard Kulig, prof. uczelni (Sekretarz)

6. Dr hab. Grzegorz Łysiak, prof. uczelni

7. Dr hab. Jacek Mazur, prof. uczelni

8. Dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka prof. uczelni

9. Dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni

10. Dr inż. Monika Wójcik

11. Mgr Patrycja Łusiak

Komitet Naukowy zostanie podany w komunikacie nr 2.

 

Program ramowy

wtorek, 19 września 2023
15:00 -18:00 Rejestracja
17:30 –18:30 Posiedzenie PTIiTPS „SPOMASZ”
19:00– 21:00 Kolacja
środa, 20 września 2023
9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Konferencji
9:15 – 10:00 Wykłady plenarne
10:30 – 18:00  Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
19:00–   Uroczysta kolacja
czwartek, 21 września 2023
9:00-17:00 – Wyjazd studyjny
piątek, 22 września 2023
8:00-17:00 Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
sobota, 23 września 2023
8:00-10:00 Dyskusja nt. Nauka, Praktyka, Przemysł
10:00-11:00 Zakończenie i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych pt. „XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI” 2023” nr projektu DNK/SP/546290/2022 kwota dofinansowania 162650,00 zł całkowita wartość projektu 238 650,00 zł.