XXIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI” 2023 – Komunikat 2

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI

KATEDRA INŻYNIERII I MASZYN SPOŻYWCZYCH

KATEDRA BIOLOGICZNYCH PODSTAW TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI I PASZ

ORAZ

POLSKIE TOWARZYSTWO INŻYNIERII I TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO „SPOMASZ”

 

XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI”

ZAMOŚĆ 2023

 

Konferencja (dawna „Szkoła Letnia”) odbędzie się w dniach 19-23 września 2023 r. w hotelu ****ARTIS Hotel & SPA, Sitaniec 1, 22-400 Zamość.

 

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z postępem w inżynierii produkcji.

Przewidziano następujące sekcje tematyczne:

  1. Fizyczne i funkcjonalne właściwości surowców i produktów spożywczych,
  2. Teorie jednostkowych operacji i procesów,
  3. Problemy konstrukcji zespołów roboczych maszyn i aparatów,
  4. Zagadnienia eksploatacji maszyn,
  5. Automatyzacja produkcji,
  6. Systemy jakości i kontroli produkcji,
  7. Ochrona środowiska (gospodarka energią i odpadami) w przemyśle,
  8. Nauka w służbie przemysłu.

Szczegółowe informacje na temat konferencji będą zamieszczane na stronach internetowych organizatorów: https://up.lublin.pl/wip/ oraz http://www.ptit-spomasz.com.pl

 

Komitet Organizacyjny – Prezydium:

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

 

Dr hab. inż. Ryszard Kulig, prof. UP

tel. 606 646 043; 81 5319677

email:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Dr hab. inż. Renata Różyło, prof. UP

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko

Prof. dr hab. Paweł Sobczak

Prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

 

Komitet Organizacyjny – Członkowie:

Dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. UP

Dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. UP

Dr hab. inż. Grzegorz Łysiak, prof. UP

Dr hab. inż. Jacek Mazur, prof. UP

Dr inż. Monika Wójcik

Mgr Patrycja Łusiak

 

KOMITET NAUKOWY:

Prof. dr hab. inż. Józef Grochowicz, dr h.c. – UP Lublin – przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek, dr h.c. multi, czł. rzecz. PAN – URK Kraków

Assoc. Prof. Dr. Regine Schönlechner – Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria

Prof. Rodrigo Penna Firme Pedrosa – Pontifical Catholic University – PUC-Rio de Janerio Brasil

Prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko – UP Lublin

Prof. dr hab. inż. Marek Cierach – Politechnika Bydgoska

Prof. dr hab. inż. Dariusz Choszcz – UWM Olsztyn

Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun – Politechnika Koszalińska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło – Morski Instytut Rybacki – PIB w Gdyni

Prof. dr hab. inż. Dariusz Dziki – UP Lublin

Prof. dr hab. inż. Urszula Gawlik-Dziki – UP Lublin

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki – UP Lublin

Prof. dr hab. inż. Maciej Kuboń – URK Kraków

Prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – UWM Olsztyn

Prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski – UP Lublin

Prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz – UP Lublin

Prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak – UP Lublin

Prof. dr hab. inż. Mateusz Stasiak – PAN Lublin

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak – UP Lublin

Dr hab. inż. Andrzej Anders, prof. UWM – UWM Olsztyn

Dr hab. inż. Grzegorz Bartnik, prof. UP – Lubelska Akademia WSEI

Dr hab. inż. Zdzisław Domiszewski, prof. PK – Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Ewa Gondek, prof. SGGW – SGTiH Vistula

Dr hab. inż. Dariusz Góral, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Tomasz Guz – UP Lublin

Dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. MIR-PIB – Morski Instytut Rybacki – PIB w Gdyni

Dr hab. inż. Magdalena Kachel, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Zdzisław Kaliniewicz, prof. UWM – UWM Olsztyn

Dr hab. inż. Zbigniew Kobus, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Andrzej Kuranc, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Ryszard Kulig, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Grzegorz Łysiak, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Piotr Markowski, prof. UWM – UWM Olsztyn

Dr hab. inż. Jacek Mazur, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK – Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB – Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk, prof. PK – Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Renata Różyło, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Leszek Rydzak, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK – Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Tomasz Słowik, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. Monika Stoma, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Zbigniew Stropek, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Katarzyna Wojtkowiak, prof. UWM – UWM Olsztyn

Dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Janusz Zarajczyk, prof. UP – UP Lublin

Dr hab. inż. Wioletta Żukiewicz-Sobczak, prof. AK – Akademia Kaliska

 

Program ramowy konferencji

wtorek, 19 września 2023
15:00 -18:00 Rejestracja
17:30 –18:30 Posiedzenie PTIiTPS „SPOMASZ”
19:00– 21:00 Kolacja
środa, 20 września 2023
9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie Konferencji
9:15 – 10:00 Wykłady plenarne
10:30 – 18:00  Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
19:00–   Uroczysta kolacja
czwartek, 21 września 2023
9:00-17:00 – Wyjazd studyjny
piątek, 22 września 2023
8:00-17:00 Prezentacja referatów w sekcjach tematycznych
sobota, 23 września 2023
8:00-10:00 Dyskusja nt. Nauka, Praktyka, Przemysł
10:00-11:00 Zakończenie i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

 

Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie podany w późniejszym terminie – po otrzymaniu wszystkich  zaległych zgłoszeń oraz streszczeń prezentacji (termin nadsyłania został przedłużony do
30  czerwca 2023 r.

Obecnie istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia udziału w konferencji za opłatą 1680 zł, która obejmuje: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne oraz imprezy towarzyszące.

Prezentacja zgłoszonych prac odbędzie się w formie referatu (15 min.), doniesienia (5 min.) lub prezentacji firmy (15 min.).

W przypadku prezentacji firmy, która oprócz 15 minutowego wystąpienia – może być przedstawiona również w formie plakatu, dodatkowa opłata wynosi 1000 zł.

  

Terminy:

30.06.2023 r.  – nadesłanie zaległych zgłoszeń z tytułami prezentacji (Zgłoszenie PIP_2023_Imię Nazwisko.doc) oraz streszczeń prac (wymagania dostępne w pliku: Streszczenie-WZOR PIP_2023.doc)  na adres e-mail:

 

Opłata:

1680 zł – udział w konferencji,

2680 zł. – udział w konferencji z możliwością prezentacji firmy.

 

Opłatę za uczestnictwo w konferencji prosimy wnosić na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Bank PKO S.A.):

Nr rachunku: 55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

NIP: 712 010 37 75

Nazwa klienta na wyciągu: UP w Lublinie

z dopiskiem: Konferencja PIP 2023 + Imię i Nazwisko uczestnika

Korespondencję, zgłoszenia oraz streszczenia prezentacji prosimy przesyłać na adres:

email: ; tel.: 606 646 043; 81 5319677

 

Komunikat nr 2.

WERSJA WORD    WERSJA PDF

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych pt. „XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „POSTĘP W INŻYNIERII PRODUKCJI” 2023” nr projektu DNK/SP/546290/2022 kwota dofinansowania 162650,00 zł całkowita wartość projektu 238 650,00 zł.