Wydział Inżynierii Produkcji

Władze

 

 

 

 

 

Dziekan
prof. dr hab. Dariusz Andrejko

e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl
tel. +48 81 531 96 61,
tel. +48 81 531 96 49

 

 

 

 

Prodziekan
dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni

e-mail: monika.stoma@up.lublin.pl
tel. +48 81 531 97 26
tel. +48 81 531 96 68

ds. studenckich kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
ds. studenckich kierunku Transport i Logistyka
ds. studenckich kierunku Inżynieria Przemysłu Spożywczego
ds. Organizacji i Promocji Wydziału

Konsultacje:
poniedziałek w godz. 9.00-10.00
środa w godz. 9.30-11.00

 

 

Prodziekan
dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni

e-mail: andrzej.mazur@up.lublin.pl
tel. +48 81 524 81 28
tel. +48 81 531 96 64

ds. studenckich kierunku Geodezja i Kartografia
ds. studenckich kierunku Ekoenergetyka
ds. studenckich kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna
ds. studenckich kierunku Inżynieria Środowiska
ds. studenckich kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa
ds. Jakości Kształcenia

Konsultacje:
wtorek w godz. 9.00-10.30
czwartek w godz. 9.00-10.30