Wydział Inżynierii Produkcji

Komisje wydziałowe

 • Składy stałych Komisji Wydziału Inżynierii Produkcji na kadencję 2020-2024

  Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  1. dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni (prodziekan) – przewodniczący
  2. dr hab. Jacek Skwarcz, prof. uczelni
  3. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko,  prof. uczelni
  4. dr Anna Skic
  5. dr Beata Biernacka
  6. dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni
  7. dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni
  8. Emilia Osmólska – studentka kierunku IPS II st
  9. mgr Sybilla Nazarewicz – III rok studia doktoranckie

  Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału

  1. prof. dr hab. Krzysztof Gołacki – przewodniczący
  2. dr hab. Magdalena Kachel, prof. uczelni
  3. dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
  4. dr hab. Agnieszka Kubik – Komar, prof. uczelni
  5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni

  Komisja ds. Kadr

  1. prof. dr hab. Wojciech Tanaś – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Dariusz Dziki
  3. dr hab. Zbigniew Kobus, prof. uczelni
  4. dr hab. Tomasz Słowik
  5. dr hab. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
  6. dr Urszula Bronowicka- Mielniczuk
  7. dr hab. Mariusz Szymanek, prof. uczelni
  8. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni

  Komisja Oceniająca Wydziału Inżynierii Produkcji

  1. prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz – przewodnicząca
  2. dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni
  3. dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni
  4. dr Karolina Beer-Lech
  5. dr hab. Antoni Grzywna

 • Składy Rad Programowych kierunków realizowanych na WIP na okres 2020-2024

  Rady programowe kierunków na WIP  UP w Lublinie

  – geodezja i kartografia:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Przemysław Leń, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy
  b) dr hab. inż. Andrzej Mazur, prof. uczelni
  c) dr inż. Wojciech Cymerman
  d) dr inż. Roman Rybicki
  f) dr Kamil Nieścioruk
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia.

  – inżynieria chemiczna i procesowa:

  1) Przewodniczący: prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
  2) Członkowie:
  a) dr hab. Marcin Mitrus, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Tomasz Guz
  c) dr Agnieszka Sagan
  d) dr inż. Marek Domin
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia.

  – inżynieria przemysłu spożywczego:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Dariusz Góral, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) prof. dr hab. Dariusz Dziki
  b) dr hab. inż. Jacek Mazur, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni
  d) dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, prof. uczelni
  e) Przedstawiciel studentów II stopnia.

  – inżynieria rolnicza i leśna:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Magdalena Kachel, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Milan Koszel, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Marek Boryga, prof. uczelni
  d) dr hab. inż. Jacek Wasilewski, prof. uczelni
  e) dr inż. Karolina Beer-Lech
  f) Przedstawiciel studentów I stopnia

  – zarządzanie i inżynieria produkcji:

  1) Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Kocira
  2) Członkowie:
  a) prof dr hab. Edmund Lorencowicz
  b) dr hab. inż. Rafał Nadulski, prof. uczelni
  c) dr hab. Zbigniew Stropek, prof. uczelni
  d) dr inż. Agnieszka Dudziak
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia
  f) Przedstawiciel studentów II stopnia.

  – transport i logistyka:

  1) Przewodniczący: dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni
  c) dr hab. Sławomir Juściński
  d) dr inż. Marek Ścibisz
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia
  f) Przedstawiciel studentów II stopnia.

  – ekoenergetyka:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Jacek Kapica, prof. uczelni
  d) dr inż. Agata blicharz-Kania
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia.

  – inżynieria środowiska:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  b) prof. dr hab. Tadeusz Siwiec
  c) dr hab. inż. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
  d) dr hab. Artur Serafin
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia
  f) Przedstawiciel studentów II stopnia.