Wydział Inżynierii Produkcji

Komisje wydziałowe

 • Składy stałych Komisji Wydziału Inżynierii Produkcji na kadencję 2020-2024

  Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  1. dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni (prodziekan) – przewodniczący
  2. dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni
  3. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
  4. dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni
  5. dr Beata Biernacka
  6. dr Agnieszka Buczaj
  7. dr Anna Skic
  8. dr Sybilla Nazarewicz

  Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału

  1. prof. dr hab. Krzysztof Gołacki – przewodniczący
  2. dr hab. Magdalena Kachel, prof. uczelni
  3. dr hab. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
  4. dr hab. Agnieszka Kubik – Komar, prof. uczelni
  5. dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni

  Komisja ds. Kadr

  1. prof. dr hab. Wojciech Tanaś – przewodniczący
  2. prof. dr hab. Dariusz Dziki
  3. dr hab. Zbigniew Kobus, prof. uczelni
  4. dr hab. Tomasz Słowik, prof. uczelni
  5. dr hab. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
  6. dr Urszula Bronowicka- Mielniczuk
  7. dr hab. Mariusz Szymanek, prof. uczelni
  8. dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni

  Komisja Oceniająca Wydziału Inżynierii Produkcji

  1. prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz – przewodnicząca
  2. dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni
  3. dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni
  4. dr Karolina Beer-Lech
  5. dr hab. Antoni Grzywna

 • Składy Rad Programowych kierunków realizowanych na WIP na okres 2020-2024

  Rady programowe kierunków na WIP  UP w Lublinie

  – geodezja i kartografia:

  1) Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Kosek
  2) Członkowie:
  a) prof. dr hab. Oleksandr Dorozhynskyy
  b) dr hab. inż. Andrzej Mazur, prof. uczelni
  c) dr inż. Wojciech Cymerman
  d) dr inż. Roman Rybicki
  f) dr Kamil Nieścioruk
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia.

  – inżynieria chemiczna i procesowa:

  1) Przewodniczący: prof. dr hab. Agnieszka Wójtowicz
  2) Członkowie:
  a) dr hab. Marcin Mitrus, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Tomasz Guz
  c) dr Agnieszka Sagan
  d) dr inż. Marek Domin
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia.

  – inżynieria przemysłu spożywczego:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Dariusz Góral, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) prof. dr hab. Dariusz Dziki
  b) dr hab. inż. Jacek Mazur, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni
  d) prof. dr hab. Tomasz Oniszczuk
  e) Przedstawiciel studentów II stopnia.

  – inżynieria rolnicza i leśna:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Magdalena Kachel, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Milan Koszel, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Marek Boryga, prof. uczelni
  d) dr hab. inż. Jacek Wasilewski, prof. uczelni
  e) dr inż. Karolina Beer-Lech
  f) Przedstawiciel studentów I stopnia

   – zarządzanie i inżynieria produkcji:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) prof dr hab. Edmund Lorencowicz
  b) dr hab. Zbigniew Stropek, prof. uczelni
  c) dr inż. Agnieszka Dudziak
  d) dr inż. Beata Biernacka
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia
  f) Przedstawiciel studentów II stopnia.

  – transport i logistyka:

  1) Przewodniczący: dr hab. Andrzej Kuranc, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni
  c) dr hab. Sławomir Juściński
  d) dr inż. Marek Ścibisz
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia
  f) Przedstawiciel studentów II stopnia.

  – ekoenergetyka:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Jacek Kapica, prof. uczelni
  c) dr inż. Wojciech Gołębiowski
  d) dr inż. Sybilla Nazarewicz
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia.

  – inżynieria środowiska:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
  b) prof. dr hab. Tadeusz Siwiec
  c) dr hab. inż. Barbara Sowińska-Świerkosz, prof. uczelni
  d) dr. hab. Antoni Grzywna
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia
  f) Przedstawiciel studentów II stopnia.

  – gospodarka obiegu zamkniętego:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Artur Serafin
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Marta Bik-Małodzińska, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Ryszard Kulig, prof. uczelni
  c)dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. uczelni
  d) dr hab. inż. Andrzej Krzykowski
  e) dr inż. Tomasz Zubala
  f) Przedstawiciel studentów I stopnia

  – technika rolnicza i agrotronika:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) dr hab. inż. Magdalena Kachel, prof. uczelni
  b) dr hab. inż. Milan Koszel, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Jacek Wasilewski, prof. uczelni
  d) dr inż. Karolina Beer-Lech
  e) Przedstawiciel studentów I stopnia
  f) Przedstawiciel studentów II stopnia

  – zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji:

  1) Przewodniczący: dr hab. inż. Marek Boryga, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a) prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki
  b) dr hab. inż. Andrzej Bochniak, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Mariusz Szymanek prof. uczelni
  d) dr inż. Anna Pecyna
  e) dr Anna Skic
  f) Przedstawiciel studentów I stopnia

  – informatyka przemysłowa:

  1) Przewodniczący: dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni
  2) Członkowie:
  a)  dr hab.  Zbigniew Kobus, prof. czelni
  b) dr hab. inż. Katarzyna Kozłowicz, prof. uczelni
  c) dr hab. inż. Arkadiusz Miaskowski, prof. uczelni
  d) dr inż. Anna Krawczuk
  e) dr Elżbieta Kubera
  f) Przedstawiciel studentów I stopnia