Wydział Inżynierii Produkcji

Kolegium Wydziału

KOLEGIUM WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko – dziekan (przewodniczący rady dyscypliny inżynieria mechaniczna)
Dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni – prodziekan
Dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni – prodziekan

Kierownicy jednostek podstawowych:

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (przewodniczący rady dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
Prof. dr hab. Andrzej Marczuk
Prof. dr hab. Dariusz Dziki
Prof. dr hab. Paweł Sobczak
Dr hab. Zbigniew Kobus, prof. uczelni
Prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni
Dr hab. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni
Dr hab. Agnieszka Kubik-Komar, prof. uczelni

Samodzielni pracownicy naukowi:

Dr hab. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. uczelni
Dr hab. Jacek Mazur, prof. uczelni
Dr hab. Mariusz Szymanek, prof. uczelni

Pomocniczy pracownicy naukowi:

Dr Anna Pecyna
Dr Anna Skic
Dr Beata Biernacka

Pracownik inżynieryjno-techniczny:

Dr Agnieszka Micek

Przedstawiciele studentów:

Grzegorz Firlej
Kamil Stolat
Zuzanna Zarosińska

Przedstawiciele związków zawodowych:

Dr Marek Ścibisz
Dr Krzysztof Plizga