Warsztaty praktyczne dla finalistów II edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego ,,Człowiek w Środowisku”

W dniach 15-16.02.2023 na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyły się warsztaty praktyczne dla finalistów II edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego ,,Człowiek w Środowisku”. Przedstawiciele szkół ponadpodstawowych z Lublina i terenu woj. lubelskiego podczas zajęć mieli okazję do zapoznania się z tematyką z zakresu: inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego i ekoenergetyki.

mężczyzna w białym fartuchu i niebieskich rękawiczkach trzyma fiolki i mówi do uczestników warsztatówGości przybyłych na warsztaty, które rozpoczęły się w dniu 15.02.2024 r. w budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej, powitał główny organizator konkursu – prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski. Następnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk otworzył oficjalnie warsztaty oraz pogratulował uczniom i ich opiekunom awansu do finału konkursu, który odbędzie się 15 marca 2024 r.
W dalszej części prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr hab. Urszula Kosior – Korzecka, prof. uczelni przedstawiła najważniejsze informacje na temat oferty edukacyjnej i warunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, a dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni – prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji – zaprezentowała kierunki studiów związane tematycznie z warsztatami i konkursem oraz inne realizowane na Wydziale. Pod koniec części oficjalnej koordynator warsztatów –  dr hab. Michał Marzec, prof. uczelni zaprezentował ich program oraz inne sprawy organizacyjne.

uczestnicy konkursu w trakcie pracy przy komputerachW programie znalazły się następujące warsztaty:

1) Możliwości wykorzystania wód opadowych – prowadzący: dr hab. inż. Michał Marzec, prof. uczelnimgr inż. Karolina Jóźwiakowska

2) Ujęcia wody i technologie jej uzdatniania – prowadzący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, dr inż. Agnieszka Listosz, mgr inż. Beata Zawadzka,

3) Tajemnice Spójności: Woda – Powietrze – Gleba – Warsztaty Interakcji – prowadzący: dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska, dr inż. Joanna Gmitrowicz-Iwan,  dr hab. inż. Barbara Futa, prof. uczelni,

4) Analiza i wizualizacja danych przestrzennych w inżynierii środowiska  – prowadzący: dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni, dr Urszula Bronowicka-Mielniczuk, dr Monika Różańska-Boczula, dr Jacek Mielniczuk, dr hab. Wojciech Przystupa,

5) Ocena energetyczna biomasy – analiza elementarna – prowadzący: dr hab. inż. Joanna Szyszlak-Bargłowicz, prof. uczelni, dr hab. inż. Grzegorz Maj, prof. uczelni, dr hab. inż. Grzegorz Zając, prof. uczelni,

przyrządy warsztatowe - fiolki, naczynia i pomoce naukoweFinał konkursu odbędzie się w dniu 15.03.2024 r, w którym weźmie udział 220 uczniów z 76 szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego.

W finale konkursu wyłonionych zostanie 50 laureatów, którzy wezmą udział w 3-dniowych warsztatach terenowych w Roztoczańskim i Poleskim Parku Narodowym. Natomiast 3 najlepsi finaliści otrzymają laptopy ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, Roztoczański Park Narodowy, Poleski Park Narodowy oraz Kurier Lubelski. Partnerami konkursu są Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Życzymy powodzenia wszystkim finalistom konkursu.

Tekst: prof. dr hab. Krzysztof  Jóźwiakowski
fot.: Damian Bartnik /DRiP