V Światowy Dzień Inżyniera

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które podkreśla  rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa.

 

Światowy Dzień Inżyniera jest obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 r. WFEO zaproponowało dzień 4 marca, który nawiązuje do dnia założenia organizacji w 1968 r. Ta propozycja spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego w czasie Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention), który zgromadził w listopadzie 2019 r. w Melbourne ok. cztery tysiące uczestników. Polska delegacja liczyła 28 osób i była jedną z najliczniejszych oraz najbardziej aktywnych.

 

WFEO otrzymało wsparcie od największych międzynarodowych i krajowych instytucji, w tym od FSNT-NOT oraz uczelni, reprezentujących 23 miliony inżynierów na całym świecie. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych -NOT poparła inicjatywę WFEO i włączyła się czynnie w obchody Światowego Dnia Inżyniera.

Federacja przy współdziałaniu z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Akademią Inżynierską w Polsce, obchodzi to święto już po raz piąty. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem “Inżynierskie rozwiązania dla zrównoważonego świata”. W Polsce główne obchody odbędą się 4 marca w Warszawie.
Zapraszamy do zapoznania się z listem Pani Prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny skierowanym do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.
Transmisję z ubiegłorocznych polskich obchodów Światowego Dnia Inżyniera można obejrzeć na stronie.