Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu z praktyk zawodowych

Szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminu z praktyk zawodowych dla studentów kierunków:

 

EKOENERGETYKA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ROLNICZA

TRANSPORT I LOGISTYKA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI