Sukces Pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji w Konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki na inwestycje związane z działalnością naukową

Troje Pracowników naszego Wydziału otrzymało zgodę na finansowanie projektów o łącznej kwocie 3 093 458 zł:

 

Tytuł projektu: System do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów w produkcji nowej żywności

Kierownik: dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych

Kwota Finansowania: 1 616 058 zł

 

Tytuł projektu: Spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii

Kierownik: dr inż. Agata Blicharz-Kania

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Kwota Finansowania: 800 000

 

Tytuł projektu: Mikroskop FTIR

Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Góral, profesor uczelni

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Kwota Finansowania: 677 400 zł

 

 

od lewej: dr inż. Agata Blicharz-Kania; dr hab. inż. Dariusz Góral, profesor uczelni;

dr hab. inż. Renata Różyło, profesor uczelni