21 czerwca 2022 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się spotkanie Absolwentów tego Wydziału. Rok po Jubileuszu 50-lecia utworzenia Wydziału Inżynierii Produkcji (27-28 września 2021) absolwenci drugiego rocznika tego Wydziału (dawniej: Techniki Rolniczej) przyjechali, by uczcić swoje związki z Uczelnią i wspominać czasy, które ich kształtowały.

Tegoroczne spotkanie miało specjalnie uroczysty charakter. W auli im. Profesora Janusza Hamana, w budynku Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii JM Rektor Krzysztof Kowalczyk wraz z Dziekanem Wydziału prof. dr hab. Dariuszem Andrejko i Panią Prodziekan dr hab. Moniką Stomą, prof. UP wręczyli przybyłym Absolwentom złote honorowe dyplomy. Starosta roku dr inż. Franciszek Bieganowski – przywitał Władze Uczelni i Absolwentów. Minutą ciszy uczczono wszystkich Profesorów, którzy odeszli a specjalnie – prof. Janusza Hamana i prof. Tomasza Otmianowskiego, którzy zmarli ostatnio. Pożegnano również 12 Absolwentów rocznika 1967-1972, których nie ma wśród nas (Ryszard Świstek, Adam Cichocki, Jan Danilkiewicz, Waldemar Dziedzic, Andrzej Kędziora, Krzysztof Kędziora, Adolf Kowalczyk, Tadeusz Klimiuk, Ryszard Miazek, Antoni Mikicki, Bogusław Polak, Antoni Rawski, Piotr Wałecki).

W trakcie uroczystości Pani Prodziekan Monika Stoma przedstawiła historię Wydziału i wszystkie jego dynamiczne przeobrażenia. Absolwenci obejrzeli także kronikę Uczelni i zwiedzili laboratoria oraz sale wykładowe.