Seminarium naukowo-habilitacyjne dra Bogdana Saletnika 18.09.23 r. godz. 11.00

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Dyscypliny IŚGiE Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr. hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego uprzejmie zapraszamy na seminarium naukowo-habilitacyjne

dra Bogdana Adama Saletnika,

 

które odbędzie się w dniu 18 września 2023 r. (poniedziałek)  o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej 14,15 Agro II ul. Akademicka 15.

 

Tytuł osiągnięcia naukowego:

Optymalizacja krytycznych parametrów funkcjonalnych biomasy roślinnej i wytworzonych z niej biowęgli wraz z parametryzacją procesu wytwarzania w kontekście ich dalszego użycia.