Seminarium naukowe-habilitacyjne dra inż. Macieja Krzysztofa Combrzyńskiego