W dniu 28 czerwca 2023 r. miało miejsce spotkanie rozpoczynające realizację grantu Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy MSCA4Ukraine, która wspiera wysiedlonych naukowców z Ukrainy. Prof. Edwin Gevorkyan został przywitany w imieniu UP przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosza Sołowieja, prof. Uczelni. W spotkaniu wzięli udział także dr inż. Waldemar Samociuk z  Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Karolina Wieczorek-Dyś z Biura Projektów Międzynarodowych.

Tematem 2-letniego grantu MSCA4Ukraine, który będzie realizowany na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przez Prof. Edwina Gevorkyana jest Electroconsolidation process and its effect on the structure and properties of the nanostructured materials sintered out of powders. Opiekunem merytorycznym projektu będzie dr hab. inż. Zbigniew Krzysiak, prof. Uczelni zatrudniony w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Automatyki na Wydziale Inżynierii Produkcji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, z dodatkowym wsparciem dr inż. Waldemara Samociuka.

Prof. Edwin Gevorkyan interesuje się głównie badaniami materiałów kompozytowych o różnych zastosowaniach, w tym narzędzi skrawających, z naciskiem na cechy nanostrukturalne, trwałość i funkcjonalność. Jest autorem 3 podręczników i 2 monografii wydanych na Ukrainie, a także współautorem monografii, wydanej we współpracy z Uniwersytetem Technologiczno -Humanistycznym w Radomiu, przez wydawnictwo Taylor&Francis. Jego ogólna liczba publikacji to 314, w tym 268 artykułów naukowych, 46 referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych i 40 patentów (1 patent USA i jeden UE). Jest współautorem 10 publikacji punktowanych 100 pkt i więcej przygotowanych we współautorstwie z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i UTH Radom (dyscypliny: inżynieria mechaniczna i inżynieria chemiczna).

Program MSCA4Ukraine umożliwia wysiedlonym naukowcom z Ukrainy kontynuowanie pracy w organizacjach akademickich i pozaakademickich w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, przy jednoczesnym utrzymaniu powiązań z rodzimymi społecznościami badawczo-naukowymi na Ukrainie.

Dofinansowanie grantu wynosi ponad 116 tys. EUR.