Relacja z finału Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego „Człowiek w środowisku”

W dniu 3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku”.

 

Konkurs był skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i miał na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego oraz ekoenergetyki.

 

Organizatorami konkursu byli: Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;  VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk. Patronat medialny nad przedsięwzięciem sprawowali: TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.

W ramach przygotowań do I i II etapu konkursu, w roku szkolnym 2022/2023, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się dwie edycje Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” oraz warsztaty tematyczne w laboratoriach na Wydziale Inżynierii Produkcji.

 

W I etapie konkursu, który odbył się w dniu 2.12.2022 r. w 68 szkołach ponadpodstawowych na terenie woj. lubelskiego, uczestniczyło 1300 uczniów. Natomiast w finale konkursu, który odbył się w dniu 3 marca 2023 r., uczestniczyło 179 uczniów z 63 szkół ponadpodstawowych.

Na finale Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w Środowisku” uczestników powitał prof. Krzysztof Jóźwiakowski – przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, a zasady konkursu przedstawił dr hab. Artur Serafin – przewodniczący Komisji Konkursowej. Następnie uczniowie pisali test, złożony z 60 pytań zamkniętych.

Po zakończeniu testu odbyła się Gala Konkursu, którą otworzył JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. Krzysztof Kowalczyk. Następnie wystąpiła Pani Barbara Wróbel – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, która odczytała list od Wojewody Lubelskiego – Lecha Sprawki. Z kolei w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego głos zabrał Pan Janusz Bodziacki – Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W następnym wystąpieniu Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, pogratulowała wszystkim uczniom udziału w finale konkursu.

W dalszej części Gali, referaty dotyczące ochrony przyrody, zaprezentowali Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego – Andrzej Wojtyło, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego – Jarosław Szymański, jak również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie – dr Arkadiusz Iwaniuk. Następnie odbyła się część artystyczna Gali, którą uświetniły występy Chóru oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas zakończenia Gali odbyło się wręczenie nagród uczestnikom Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w Środowisku”. Trzech najlepszych finalistów konkursu otrzymało nagrody rzeczowe – laptopy, ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zaś kolejnych 7 osób wartościowe pozycje książkowe. Nagrodą dla pierwszych 50 finalistów konkursu będzie udział w 2-dniowych warsztatach terenowych, zorganizowanych przez Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy. Wszyscy finaliści otrzymali certyfikaty udziału w konkursie.

 

Poniżej przedstawiono listę 10 najlepszych finalistów konkursu:

Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła
1 Karol Marczak Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie
2 Krystian Urbanowicz Zespół Szkół nr 1 im. W. Grabskiego w Lublinie
3 Aleksandra Głuszczyńska vel Głuszczyn XIX LO im. M. i J. Kuncewiczów w Lublinie
4 Mikołaj Soja I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
5 Paulina Krukowska Zespół Szkół Ekonomicznych Im. A. I J. Vetterów w Lublinie
6 Jakub Kardasz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Zamościu
7 Krzysztof Pilniak Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
8 Michał Michaluk LO im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie
9 Zuzanna Wołoszyn I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
10 Łukasz Dudek Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu!