Realizacja projektu “Spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii”

Realizacja projektu finansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo – badawczej pn. “Spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej z rozproszeniem energii”, umowa nr 7372/IA/SP/2023

 

  • Kierownik projektu:  dr inż. Agata Blicharz-Kania
  • Jednostka realizująca: Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Źródło finasowania: budżet państwa
  • Typ: Inwestycyjne (działalność naukowa)
  • Rodzaj inwestycji: aparatura naukowo-badawcza
  • Okres realizacji inwestycji: 2023 – 2024
  • Kwota finansowania: 800 000,00 zł

 

Podczas realizacji inwestycji dokonano zakupu aparatu EDX RF – Spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii. Zakupiona aparatura służy do identyfikacji pierwiastków w danym materiale oraz określenia ich stężenia. Wykrywanie pierwiastków odbywa się na podstawie pomiaru charakterystycznej długości fali emisji wtórnego promieniowania RTG.