Realizacja międzynarodowego projektu pt. „Mikronizowany błonnik z łuski owsianej jako dodatek do pieczywa wysokobłonnikowego bezglutenowego i pszennego – wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne i funkcjonalne”

 

W ostatnim czasie (od 05.07.2023 do 14.07.2023) pracownicy naszego Wydziału Inżynierii Produkcji oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii gościli naukowców z Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Wiedeń (Austria) tj. dr Regine Schönlechner oraz mgr Denisse Bender. Ponadto dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni odbyła rewizytę (od 30.07.2023 do 05.08.2023) na Uniwersytecie w Wiedniu. Wszystkie te działania były związane z realizacją międzynarodowego projektu pt. „Mikronizowany błonnik z łuski owsianej jako dodatek do pieczywa wysokobłonnikowego bezglutenowego i pszennego – wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne i funkcjonalne” współfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z programu Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

 

 

W skład zespołu projektowego ze strony UP w  Lublinie wchodzą:
– dr hab. inż. Renata Różyło, prof. uczelni (kierownik koordynator),

– prof. dr hab. Dariusz Dziki

– prof. dr hab. Michał Świeca

– dr inż. Beata Biernacka

Okres realizacji projektu to: 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.

 

 

Wyniki badań uzyskane podczas realizacji projektu były prezentowane na VII Sympozjum Inżynierii Żywności w SGGW w Warszawie, opublikowane w materiałach konferencyjnych jak i wysoko punktowanym (200 pkt) czasopiśmie  zagranicznym:

  • Różyło R., Schönlechner R., Pichler E. C, Dziki D., Matwijczuk A., Biernacka B., Świeca, M. Wykorzystanie mikronizowanej łuski owsianej do wytwarzania wysokobłonnikowego pieczywa pszennego. VII Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 29-30 czerwca 2022, Wyd. SGGW Warszawa, s. 49)
  • Różyło R., Schönlechner R., Pichler E.C., Dziki D., Matwijczuk A., Biernacka B., Świeca M. Innovative high-fiber wheat bread fortified with micronized oat and Plantago ovata husks: Spectroscopic and physicochemical characteristics. Food Chemistry, 2023, 428, 136782, https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136782

 

Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej