Prof. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak w ministerialnej Radzie do spraw innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce

Prof. dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak została powołana przez ministra nauki Dariusza Wieczorka w skład Rady do spraw innowacji w szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Powołana 13 maja 2024 r. rada jest organem doradczym ministra nauki, a jej główne zadania to identyfikacja i analiza problemów w zakresie polityki innowacyjności w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

 

Gratulujemy!

 

 

Zarządzenie Ministra Nauki