Podziękowania dla Pracowników i Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji,

 

 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie w procesie przygotowań, jak również w trakcie wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Państwa wysiłki przekładające się na przygotowanie dokumentów, prezentacje oraz odpowiedzi na pytania Komisji nie tylko podkreśliły nasze mocne strony, ale również zdefiniowały kierunek naszych działań na przyszłość.

Jesteśmy wdzięczni za profesjonalizm, które Państwo wykazali w trakcie tego wymagającego procesu.

 

Kolegium Dziekańskie

Przewodniczący Rady Programowej kierunku ZiIP