Podpisanie porozumienie o współpracy z firmą Elplant Sp. z o.o.

13 lutego 2023r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie zostało podpisane porozumienie o współpracy z firmą Elplant Sp. z o.o. Jej przedmiotem będzie m.in. poszukiwanie możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów oraz wnioskowanie o finansowanie zewnętrzne na ich realizację.

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie umowę podpisał JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, a w imieniu firmy Elplant: prezes zarządu Krzysztof Sobolewski.

Ponadto w spotkaniu udział wzięli prorektor ds. kadr prof. dr hab. Andrzej Marczuk, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. Dariusz Andrejko oraz koordynator Biura Projektów Międzynarodowych mgr Marlena Wosiak.

 

Firma Elplant jest obecna na rynku od 27 lat. Opracowała oraz produkuje kompletny i kompatybilny zestaw urządzeń obsługujący i sterujący maszynami rolniczymi, tym samym przyczyniając się do zmian w rolnictwie. Wdrażając swoje rozwiązania w znaczący sposób wpływa na ekonomię pracy, korzystnie podwyższając rezultaty przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.

fot. Maciej Niedziółka / DRiP