Opis projektu: “System do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów w produkcji nowej żywności”

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo – badawczej, UMOWA Nr 7373/IA/SP/2023

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Renata Różyło

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Termin realizacji projektu: 11.07.2023 r. – 31.12.2024 r.

Dofinansowanie MEiN: 1 616 058 zł

Całkowita wartość projektu: 1 616 058 zł

 

Podczas realizacji inwestycji dokonano zakupu zestawu do monitorowania i automatycznej identyfikacji drobnoustrojów w żywności. Zakupiona aparatura posiada unikatowe rozwiązania w skali europejskiej w tym zautomatyzowany system przygotowania próbek Automimo 1200 oraz system identyfikacji mikroorganizmów działający w technologii spektrometrii mas MS 1000 Autobio Diagnostics. Ponadto w zestawie znajduje się komora laminarna oraz zestaw sprzętów umożliwiających zautomatyzowanie posiewów i liczenie kolonii wraz z wyposażeniem do przygotowania materiału do posiewów i rozcieńczeń.

 

Spektrometria mas jest narzędziem najnowszej generacji wykorzystywanym w mikrobiologii do identyfikacji mikroorganizmów. Jest to analityczna metoda do szybkiego i precyzyjnego oszacowania masy cząsteczek a w dalszej kolejności umożliwia szybką identyfikację mikroorganizmów. Widmo masowe jest uzyskiwane automatycznie, podczas pomiarów prowadzona jest analiza porównawcza z bazą zawierającą widma charakterystyczne dla konkretnych gatunków mikroorganizmów. Technika ta ma już swoich odbiorców w badaniach klinicznych natomiast jeśli chodzi o badania i produkcję żywności niewiele takich aparatów jest w posiadaniu uczelni wyższych dlatego posiadanie tego sprzętu będzie sprzyjało rozwojowi współpracy naukowo-badawczej w tym również międzynarodowej.

 

Inwestycja będzie wykorzystywana podczas kontynuowania współpracy z różnymi podmiotami badawczymi, poszerzy możliwości badawcze i umożliwi pozyskanie nowych partnerów naukowych. Dzięki tak nowoczesnemu zapleczu badawczemu będziemy atrakcyjnym partnerem do realizacji projektów we współpracy z otoczeniem gospodarczym, będziemy mogli wykonywać prace zlecone na potrzeby przedsiębiorstw produkujących żywność.