Ogłoszenie o publicznej obronie mgra inż. Krzysztofa Borkowskiego