OBOWIĄZKOWE spotkanie w sprawie Regulaminu Studiów dla wszystkich studentów studiujących na WIP

Szanowni Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji
w dniu 07.06.2021 r. (poniedziałek), godz. 20:00 na platformie Teams, odbędzie się OBOWIĄZKOWE dla wszystkich studentów studiujących na WIP (wszystkie kierunki, roczniki, stopnie i tryby studiów) spotkanie w sprawie Regulaminu Studiów obowiązującego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Spotkanie poprowadzą Prodziekani WIP: dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni oraz dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni.
Obecność obowiązkowa.