Prototyp ciągnika rolniczego wyposażonego w napęd elektryczny to najnowszy nabytek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Maszyna ma służyć do analizy wszelkich aspektów przemawiających za i przeciw napędom elektrycznym. Posłuży także do badań energetycznych w warunkach ściśle związanych z uprawą polową.


Prototyp został zrealizowany w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pt. „Budowa stanowiska do badań energochłonności napędu elektrycznego ciągnika rolniczego”. Dzięki niemu możliwe będzie wykonanie badań zużycia energii elektrycznej niezbędnej do napędu ciągnika rolniczego wyposażonego w pełni elektryczny układ napędowy BEV. Z uwagi na postępujące zanieczyszczenie i degradację środowiska naturalnego poszukuje się zeroemisyjnego napędu pojazdów. Tego typu środki transportu służyć mogą zarówno do przewozu dóbr i osób, jak też do napędzania maszyn i urządzeń transportowych wykorzystywanych w firmach zajmujących się utrzymaniem czystości. Maszyny wyposażone w elektryczny układ napędowy wykorzystywać można także przy produkcji wysokiej jakości żywności w gospodarstwach ekologicznych, sadach, tunelach i szklarniach. Dodatkowo baterie trakcyjne, które stosowane są w pojazdach z napędem elektrycznym, mogą służyć jako magazyny energii.

Napędy elektryczne mają dużo zwolenników, ale też sporą grupę przeciwników. Oprócz ograniczonej pojemności baterii, wykorzystywane do ich budowy materiały są dość drogie, rzadkie, oraz trudne do recyklingu. Jednocześnie poprzez zastosowanie dużych obciążeń energetycznych, w maszynach z elektrycznym napędem może dochodzić do przeciążeń termicznych i zapłonu jego elementów. Dlatego, by móc nadal usprawniać ten rodzaj silników, ważne są badania, analizujące ich działanie.

Ze względu na inflację i trudności w pozyskiwaniu podzespołów, fundusze przeznaczone przez MEiN na projekt nie pokryły w pełni kosztów budowy. Brakujące środki zapewnił Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Wykonania pojazdu podjęła się firma ODIUT Automex Sp. z o.o. z Gdańska. Całość projektu realizowana jest przez dr. inż. Krzysztofa Plizgę z Katedry Energetyki i Środków Transportu na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Informacja na temat projektu znalazła się stronie internetowej Dziennika Wschodniego oraz w dodatku “Agro Dziennik”. Link do artykułu tutaj.

fot. Krzysztof Plizga