Nominacja dla prof. dr hab. Edmunda Lorencowicza do tytułu Osobowość Roku 2022

Informujemy, że wśród kandydatów nominowanych przez Kurier Lubelski do tytułu Osobowość Roku 2022 jest czworo pracowników naszego Uniwersytetu wyłonionych w kategorii Nauka:

 

– dr hab. Małgorzata Goleman z Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt, Wydział  Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki;
– prof. dr hab. Edmund Lorencowicz z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Wydział Inżynierii Produkcji;
– dr hab. Aneta Strachecka, prof. Uczelni z Katedry Ekofizjologii Bezkręgowców i Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii Środowiskowej;
– dr Hubert Szczerba z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka,  Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii;

 

Kandydatów do tytułu Osobowość Roku 2022 można nominować w pięciu kategoriach:

  1. Kultura
  2. Działalność społeczna i charytatywna
  3. Biznes
  4. Polityka, samorządność i społeczność lokalna
  5. Nauka

Celem akcji jest uhonorowanie ludzi z pasją, wyjątkowych, dążących konsekwentnie do celu oraz inspirujących innych.

 

Wszystkie informacje o plebiscycie Osobowość Roku 2022 można znaleźć pod adresem: link