NAWA: Program: Wspólne Projekty Badawcze. Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Belgią-Walonią 2019

Projekt „Zastosowanie biostymulatorów w uprawie soi”, którego koordynatorem jest prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi na Wydziale Inżynierii Produkcji, otrzymał dofinansowanie NAWA w wysokości 15 680,00 zł.