Projekt międzynarodowy koordynowany przez  dr. hab. Renatę Różyło – prof. uczelni, z Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazł się na liście projektów współfinansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej z programu Wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii.

Projekt ten realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Wiedeń, Austria.

Projekt pt.  „Mikronizowany błonnik z łuski owsianej jako dodatek do pieczywa wysokobłonnikowego bezglutenowego i pszennego – wpływ na właściwości chemiczne, fizyczne i funkcjonalne” otrzymał dofinansowanie na realizację na kwotę: 24.700,00 zł PLN.

Projekt ma na celu określenie wpływu dodatku innowacyjnego mikronizowanego błonnika z łuski owsianej na właściwości ciasta pszennego i bezglutenowego oraz pieczywa o podwyższonej zawartości błonnika.

W skład zespołu projektowego ze strony UP w Lublinie wchodzą:

  • dr hab. Renata Różyło, prof. uczelni (kierownik, koordynator)
  • prof. dr hab. Dariusz Dziki
  • prof. dr hab. Michał Świeca
  • dr inż. Beata Biernacka

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 31.12.2023 r.


Projekt współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej