Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą rynku pracy

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Wojewódzkiego Urzędu Pracy skierowanym do wszystkich absolwentów studiów magisterskich, których prace dyplomowe obronione w 2021 r. oraz do 30 września 2022 r., dotyczą zagadnień rynku pracy, w tym przynajmniej w części województwa lubelskiego.
 
Prace wraz z załącznikiem (wypełniona i podpisana „Karta zgłoszenia”)  można wysyłać do 10 października 2022 r.

Dla laureatów konkursu przewidziana jest nagroda główna – 2000 zł