Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

POLSKIE TOWARZYSTWO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

ogłasza

KONKURS na najlepszą pracę dyplomową obronioną w roku akademickim (2022/2023) na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie 

Nagroda główna: 750,00 zł 

Termin i miejsce składania dokumentów: 15 listopada 2023, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, pok. 714 (VII piętro).

Konkurs obejmuje prace dyplomowe obronione w wyższych uczelniach krajowych, na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ( ZIP), a w oddziałach, które nie posiadają ZIP, na kierunku Zarządzanie. Przez prace dyplomowe należy rozumieć prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Konkurs przeprowadzany jest w poszczególnych oddziałach PTZP, a przewodniczącymi komisji konkursowych są przewodniczący oddziałów PTZP.

Nagroda pieniężna za zajęcie pierwszego miejsca została podniesiona w 2023 roku do wysokości 750 zł.

 

Wszystkie informacje zamieszczone są również na stronie Politechniki Lubelskiej.

Regulamin_konkursu_PTZP

Załącznik Nr 1 (dane o autorze pracy)