Kondolencje dla Rodziny Pana Prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Krasowskiego, Doctora Honoris Causa Multi 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. inż. Eugeniusza Krasowskiego,

Doctora Honoris Causa Multi 

 

Wieloletniego Kierownika Katedry Pojazdów i Silników

Na Wydziale Techniki Rolniczej, Akademii Rolniczej w Lublinie

(Obecnie – Katedry Energetyki i Środków Transportu, na Wydziale Inżynierii Produkcji, UP w Lublinie)

oraz wieloletniego członka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa

Oddziału PAN w Lublinie

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i własnym

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składam najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia

 

Prof. Dariusz Andrejko, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

 

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej, dnia 13 lipca 2023 roku o godz. 11.00.