Kondolencje dla Rodziny dr hab. inż. Stanisława Skoneckiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. hab. inż. Stanisława Skoneckiego

 

 

Emerytowanego Profesora UP w Lublinie,

Wieloletniego pracownika Katedry Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego

Wydziału Inżynierii Produkcji, UP w Lublinie,

Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji w latach 2005-2008,

naszego Współpracownika i Przyjaciela

 

 

W imieniu Kolegium Dziekańskiego, pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji i własnym

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składam najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia

 

Prof. Dariusz Andrejko, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w
Kaplicy cmentarnej, ul. Lipowa 16,
w piątek 21.06.2024 r. o godzinie 11.
Bezpośrednio po Mszy Św. nastąpi złożenie do grobu na cmentarzu przy ul. Lipowej
 
o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku Żona oraz Synowie