Kondolencje dla dr. hab. Marka Szmigielskiego

 

Wyrazy głębokiego współczucia

 

dr. hab. Markowi Szmigielskiemu

 

z powodu śmierci

Taty

 

składają

pracownicy Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz