STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Opiekun: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

SKN Inżynierii Środowiska funkcjonujące przy Wydziale Inżynierii Produkcji zostało zarejestrowane w dniu 18.11.2019 r. i wpisane do Rejestru SKN Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod numerem 76/2019. Jednak początki działalności obecnego koła sięgają 2013 r., gdy przy Wydziale Inżynierii Produkcji i Wydziale Agrobioinżynierii powstało SKN Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Aktualnie w ramach SKN Inżynierii Środowiska działają trzy sekcje:

 1. Gospodarki wodno-ściekowej (opienkun dr inż. Magdalena Gizińska-Górna),
 2. Gospodarki odpadami i rekultywacji (opiekun dr hab. Marta Bik-Małodzińska),
 3. Alternatywne źródła energii (opiekun dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. uczelni).

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w 2021 r.

Celem SKN Inżynierii Środowiska jest:

 1. prowadzenie badań naukowych oraz prac projektowych i wdrożeniowych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, alternatywnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami i rekultywacji);
 2. organizacja seminariów, konferencji naukowych i naukowo-technicznych, obozów naukowych oraz wyjazdów szkoleniowych na obiekty badawcze;
 3. promocja UP w Lublinie podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w czasie dni otwartych Uczelni;
 4. współpraca z innymi kołami naukowymi, firmami, jednostkami samorządowymi oraz pracownikami UP w Lublinie.

 

SKN Inżynierii Środowiska swoje cele realizuje poprzez:

 • przygotowanie publikacji naukowych, projektów budowy instalacji z zakresu inżynierii środowiska;
 • prezentację referatów i posterów na konferencjach naukowych;
 • prezentację projektów podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz w czasie dni otwartych Uczelni;
 • udział i pomoc w pracach badawczych realizowanych przez pracowników UP w Lublinie.

Uczestnicy VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Nowe kierunki badań
w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie”, 6-8 października 2021 r. 

W latach 2013-2021 SKN Inżynierii Środowiska wspólnie z różnymi jednostkami naukowymi  i innymi kołami naukowymi zorganizowało 7 ogólnopolskich konferencji naukowo-technicznych pt. Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie, które odbywały się w Zwierzyńcu, Urszulinie, Dębowej Kłodzie i Krynicy Zdroju.

We wrześniu 2019 r. studenci z koła naukowego uczestniczyli w stażu naukowym i seminarium naukowo-technicznym pt. „Innowacyjne technologie w geodezji i inżynierii środowiska” w Katedrze Ekologii i Zrównoważonego Użytkowania Przyrody Instytutu Zrównoważonego Rozwoju na Politechnice Lwowskiej na Ukrainie.

Studenci biorą także udział w szkoleniach branżowych w zakresie specjalności wodno-melioracyjnej organizowanych przez: Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie.

Znajdź nas na Facebooku.