STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FOOD DESIGN
Opiekunowie: dr inż. Agata Blicharz-Kania, dr Marta Krajewska

Studenckie Koło Naukowe Food Design powstało w dniu 19 maja 2015 roku przy Katedrze Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W działalności Koła aktywnie uczestniczą studenci kierunków Inżynieria Przemysłu Spożywczego, Gastronomia i Sztuka Kulinarna oraz Bioinżynieria.

Celem SKN Food Design jest: prowadzenie badań naukowych z zakresu inżynierii
i projektowania żywności, uczestnictwo w konferencjach naukowych a także promocja UP w Lublinie podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki i innych wydarzeń kulturalno–naukowych.

Spotkania Studenckiego Koła Naukowego Food Design odbywają się dwa razy w miesiącu. Omawiane są na nich bieżące sprawy Koła, prowadzane prace naukowo-badawcze z zakresu towaroznawstwa żywności. Studenci przygotowują się również do uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach, jak i wygłaszają prezentacje na temat innowacji w produkcji żywności.

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Food Design biorą czynny udział w wielu działaniach organizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, czego wyrazem może być m. in. udział w Festiwalu Nauki (prezentacja metod określania trwałości mikrobiologicznej żywności; przyrządzanie przekąsek i kosmetyków z dodatkiem produktów ubocznych przemysłu spożywczego).