STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA W TECHNICE ROLNICZEJ
Opiekun: dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz profesor uczelni i dr inż. Artur Przywara

Studenckie Koło Naukowe Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej powstało w 2001 r. Jego założycielem i pierwszym opiekunem był prof. dr hab. Edmund Lorencowicz. Od roku 2016 opiekunami koła zostali dr hab. inż. Artur Kraszkiewicz i dr inż. Artur Przywara. Do SKN należą głównie studenci kierunku Technika Rolnicza i Leśna (obecnie Inżynieria Rolnicza i Leśna) a także zainteresowani studenci Wydziału Agrobioinżynierii.

Celem działalności Koła jest rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności członków w zakresie eksploatacji i zarządzania, a także zastosowanie komputerów oraz informatyki w technice rolniczej a także wzbogacanie procesu dydaktycznego.

Swoje cele Koło realizuje poprzez organizację seminariów naukowych i organizację wyjazdów studyjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Były to m.in. cykliczne wyjazdy na odbywające się co dwa lata targi maszyn rolniczych Agritechnika w Hanowerze, jak również wyjazdy studyjne do innych zakładów produkujących maszyny i ciągniki rolnicze takich jak fabryka maszyn rolniczych Poettinger oraz ciągników Steyr w Austrii, fabryka ciągników rolniczych ZETOR w Brnie, fabryka kombajnów zbożowych New Holland w Płocku, fabryka maszyn sadowniczych MCMS Warka. Poza tym studenci byli na wyjazdach studyjnych w Polsce m.in. do Rafinerii w Trzebini, kopalni soli w Kłodawie, kopalni węgla brunatnego w Adamowie, a także w skansenie Maszyn Rolniczych w Starych Budach.

 

Członkowie SKN brali również udział w pracach naukowo-badawczych Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi i innych jednostek wydziałowych.

Uczestniczyli w wymianie studenckiej z programu Erasmus+, realizowali praktyki w firmach zagranicznych i krajowych m.in. Edge One Innovations Sp. z o.o., uczęszczali na szkolenia organizowane przez Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami oraz brali udział w corocznych Dniach Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.