Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na IX Konferencję Naukowo-Techniczną „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji”, która odbędzie się 6-8 września 2023 r. w Janowie Lubelskim.

Współorganizatorami konferencji są: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim oraz Urząd Gminy Dzwola.

Formularz rejestracyjny
Zobacz

Ważne terminy:

Zgłoszenie udziału i przesłanie streszczenia do: 30 czerwca 2023 r.
Dokonanie opłaty konferencyjnej do: 30.06.2023 r.
Komunikat II ze szczegółowym programem konferencji: 19.08.2023 r.

Do pobrania:

Komunikat I (.pdf / 394 kB)
Zobacz
Wzór abstraktu (.docx / 24 kB)
Zobacz
Komunikat II wraz z programem konferencji (.pdf / 527 kB)
Zobacz

Honorowy Patronat

JM Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
JM Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Michał Zasada
JM Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Jarosław Bosy
JM Rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM
JM Rektor
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dr hab. Sylwester Tabor, prof. URK

JM Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz