IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Szanowni Państwo,

 

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w IV Międzynarodowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanym pod hasłem „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

W poprzedniej edycji (21.04.2022 r.) 246 studentów z 21. krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich przedstawiło szereg interesujących wyników badań naukowych i aplikacyjnych. Zostały one zawarte w formie e-książki streszczeń. Ponadto nadesłano ponad 100 opracowań, które zamieszczono w 5. tematycznych monografiach naukowych.

 

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych jest skierowane do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) krajowych i zagranicznych uczelni wyższych. Celem Sympozjum jest prezentacja aktywności badawczej studentów w Polsce i na świecie oraz wymiana poglądów, doświadczeń i praktycznej wiedzy.

 

Sympozjum odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. w formie hybrydowej.

IV Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych będzie prowadzone w 7. Sekcjach tematycznych: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii, Biologii Środowiskowej.

 

Prace przesłane na IV MSSKN będą prezentowane w sesji referatowej i posterowej (w jęz. polskim lub angielskim) oraz oceniane przez Komisje Konkursowe.

Rejestracji uczestnictwa, przesłanie zgłoszeń prac wraz ze streszczeniami oraz opłaty uczestnictwa należy dokonać w terminie do 24 lutego 2023 r.

 

Podstawowa opłata za czynny udział w IV MSSKN wynosi 40 zł i obejmuje publikację streszczenia oraz certyfikat dla osób referujących lub prezentujących poster.

 

Istnieje również możliwość opublikowania rozdziału w monografii (opłata za rozdział w monografii wynosi 225 zł, termin przesłania opracowania oraz odpowiednich dokumentów upływa 7 kwietnia 2023 r.). Rozdział w monografii (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie) zgodnie z obowiązującymi zasadami posiada 20 pkt.

 

Formularz elektroniczny zgłoszenia będzie dostępny od 12 stycznia 2023 r. na stronie https://www.up.lublin.pl/skn-konferencja.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatorów
Prof. dr hab. Marek Babicz
Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 67 16, e-mail: marek.babicz@up.lublin.pl