Od 28 czerwca do 1 lipca 2022 r. w Poznaniu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecological and Environmental Engineering” (COEE).

Konferencja była współorganizowana aż przez 13 naukowych instytucji krajowych i zagranicznych: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Politechnikę Gdańską, SGGW w Warszawie, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Czech University of Life Sciences Prague (Czechy), Polytechnic University of Catalonia (Hiszpania), Polytechnic Institute of Beja (Portugalia), Henan Agricultural University (Chiny) oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

UP w Lublinie  jako współorganizatora reprezentował prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski z Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji.

fot.: Rafał Stasik 

Główną tematyką obrad były zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska i inżynierii ekologicznej, w następujących sesjach tematycznych: gospodarka wodno-ściekowa, energia odnawialna i ślad węglowy, gospodarka odpadami i gospodarka obiegu zamkniętego,  zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu,  zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem, geoinformacja i teledetekcja.

Konferencję zakończyły dwie sesje terenowe w Wielkopolskim Parku Narodowym, połączone ze zwiedzaniem biogazowni III generacji w gospodarstwie doświadczalnym i biokompostowni ze stałą fermentacją odpadów w Suchym Lesie k/Poznania. 

Prace naukowe zaprezentowane podczas konferencji mogą zostać opublikowane w czasopismach takich, jak: Ecological Engineering (IF = 4,379), Water – Special Issue „Improved Constructed Wetlands” (IF = 3.530), Archives of Environmental Protection (IF = 1.489), Journal of Water and Land Development, Journal of Ecological Engineering, Advances in Science and Technology Research Journal, Acta Scientiarum Polonorum – Formatio Circumiectus.

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski (UP w Lublinie), prof. dr hab. Klaudia Borowiak (UP w Poznaniu),
dr inż. Joanna Jaskuła (UP  w Poznaniu)