II Edycja konkursu LublinUp!

Z wielką radością informujemy, że wystartowała druga edycja Konkursu LUBLIN UP!, którego celem jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie osób młodych w komercjalizacji ich pomysłów. Konkurs ma na celu co wyłonić 3 najlepsze pomysły biznesowe, które wpisują się w co najmniej jedną z inteligentnych specjalizacji Miasta Lublin określonych w Strategii Lublin 2030 tj.:

– przemysł motoryzacyjny i maszynowy,

– zdrowe społeczeństwo,

– inteligentne sieci i ICT,

– zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna,

– procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej,

– nowoczesne usługi biznesowe.

– sektor kreatywny.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także młodych naukowców z ww. uczelni, zrzeszonych w zespoły projektowe (2-5 osób).

 

Organizatorami Konkursu są uczelnie: Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich we współpracy z Miastem Lublin.

Koordynatorem wydarzenia jest Fundacja „OIC Poland”

 

Uczestnicy konkursu powalczą nie tylko o atrakcyjne nagrody pieniężne, ale również o wsparcie biznesowe. W czasie konkursu zespoły projektowe skorzystają z szeregu warsztatów oraz będą pracować z mentorami i ekspertami, w tym m.in. przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, uczelni, czy też organizacji wspierających startupy. Wszystko to będzie miało na celu pomoc w dopracowaniu pomysłu, dostosowaniu go do warunków panujących na rynku i ukierunkowaniu dalszego działania pomysłodawców.

Po etapie szkoleniowo-mentoringowym zespoły zaprezentują swoje projekty Jury.

Trzy najlepsze pomysły nagrodzone zostaną voucherami na usługi okołoprojektowe, dostosowane do specyficznych potrzeb zwycięzców:

  • I miejsce – voucher o równowartości 12 000,00 zł brutto
  • II miejsce – voucher o równowartości 8 000,00 zł brutto
  • III miejsce – voucher o równowartości 5 000,00 zł brutto

Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala, podczas której, poza wręczeniem nagród, zespoły będą miały szansę na rozmowy z przedstawicielami biznesu, które mogą być doskonałą szansą na rozwój ich pomysłów.

 

Spotkanie informacyjne

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 21.03.2024 r. o godzinie 11:00 w trybie on-line odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną zasady konkursu oraz dobre praktyki w zakresie wypełniania wniosku aplikacyjnego. Dodatkowo, zaprezentowane zostaną zasady działania Platformy Startowej Unicorn Hub. Na zakończenie przewidziane jest wystąpienie startupu, złożonego między innymi ze studentów, który przedstawi swoje Success Story.

Spotkanie informacyjne – LINK do zapisów.

 

Zgłoszenie do konkursu:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do końca dnia 14 kwietnia 2024 r. LINK

Nabór trwa od 18 marca do 14 kwietnia 2024r.

 

Więcej informacji na stronie: https://4zul.pl/

Kontakt w sprawie rekrutacji: