187 uczniów z 64 szkół ponadpodstawowych weźmie udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku”, który odbędzie się 3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W ramach przygotowania do I i II etapu konkursu, w roku szkolnym 2022/2023, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się dwie edycje Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” oraz warsztaty tematyczne w laboratoriach na Wydziale Inżynierii Produkcji. Warto podkreślić, że do udziału w I etapie konkursu, który odbył się  2.12.2022 r. w 68 szkołach ponadpodstawowych, zgłosiło się 1300 uczniów.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, a także poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem, doskonalenie umiejętności obserwacji, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych woj. lubelskiego, rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.

Trzech najlepszych finalistów konkursu otrzyma laptopy, ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego, zaś kolejnych 7 osób wartościowe pozycje książkowe. Ponadto pierwszych 50 finalistów konkursu weźmie udział w 2-dniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w parkach narodowych na terenie woj. lubelskiego (Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy).

Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk. Konkurs został również objęty patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.

Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

Finał Konkursu - plakat (.pdf)
Zobacz