Drugi nabór kandydatów na studia

TRWA DRUGI NABÓR KANDYDATÓW NA STUDIA!

 

Internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia trwa do 19 września 2021 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

 • ekoenergetyka,
 • inżynieria chemiczna i procesowa,
 • inżynieria rolnicza i leśna,
 • transport i logistyka,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

 • ekoenergetyka,
 • geodezja i kartografia,
 • inżynieria rolnicza i leśna,
 • transport i logistyka,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Internetowa rejestracja kandydatów na studia drugiego stopnia trwa do 10 września 2021 r.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

 • inżynieria środowiska, specjalność gospodarka wodno-ściekowa,
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, specjalność inżynieria zarządzania produkcją i usługami

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych

Kontakt telefoniczny do sekretariatu WKR: 81 445-61-04