Diamond Award, Gold Medal oraz Silver Medal dla zespołów naukowych UP w Lublinie

XVII Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji Intarg 2024 w Katowicach obfitowały w nagrody dla wynalazków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uniwersytet reprezentowali: dr hab. Stanisław Parafiniuk prof. uczelni, prof. dr hab. Sławomir Kocira z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, dr Ewelina Pyzik z Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków oraz Dominika Wiślińska z Centrum Transferu Technologii.

W czasie trwania Targów odbywał się Konkurs INTARG 2024, do którego zostały zgłoszone dwa wynalazki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

1) „Sposób otrzymywania kompozycji do leczenia lub profilaktyki chorób kończyn objawiających się kulawizną, w szczególności u bydła oraz kompozycja do leczenia lub profilaktyki chorób kończyn objawiających się kulawizną, w szczególności u bydła”, którego autorami są: prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel; dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni; dr hab. Marta Dec prof. uczelni; dr hab. Andrzej Puchalski prof. uczelni; dr Anna Nowaczek, dr hab. Agnieszka Marek prof. uczelni; dr Ewelina Pyzik, dr hab. Dagmara Stępień-Pyśniak prof. uczelni; Sebastian Balant, dzięki współpracy pracowników z Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej oraz Katedry Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Wynalazek uzyskał nagrodę Diamond Award z Certyfikatem za innowacyjny wynalazek w Konkursie INTARG 2024, a także Gold Medal wraz z Certyfikatem w Konkursie INTARG 2024.

nagroda i medale

2) „Rozpylacz do oprysków ochronnych roślin”, którego autorami są: prof. dr hab. Sławomir Kocira; dr hab. Stanisław Parafiniuk prof. uczelni; dr hab. Milan Koszel prof. uczelni; dr Artur Przywara z Katedry Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Wydział Inżynierii Produkcji. Wynalazek otrzymał Silver Medal wraz z Certyfikatem za innowacyjny wynalazek w Konkursie INTARG 2024.

Głównymi kryteriami oceny rozwiązań w konkursie były: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwość wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne. Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie INTARG 2024.

Sukcesów obu zespołom pogratulował osobiście rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

Galeria
Zobacz