Cykl wykładów dla Studentów i Pracowników Uczelni

Współczesne realia wymuszają na laboratoriach badawczych wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a co za tym idzie posiadanie certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji – jedyną w Polsce jednostkę upoważnioną do oceny laboratoriów badawczych. Prawdopodobnie już na rozmowie kwalifikacyjnej zapytają Was znajomość normy ISO 17025.

Aby ułatwić Wam wejście w ten laboratoryjny świat, chcemy zaproponować cykl spotkań on-line, podczas których zostaną omówione najważniejsze elementy tego systemu zarządzania. Nasi prelegenci to przede wszystkim praktycy, ale również i audytorzy Polskiego Centrum Akredytacji, którzy od wielu lat pracują w akredytowanych laboratoriach badawczych.

 

OPOWIEDZĄ WAM CO? JAK? GDZIE? KIEDY? DLACZEGO trzeba robić w laboratorium?

Zapraszamy na nasze wykłady
Koszt całego cyklu wykładów to jedynie 200 zł.
Można również wysłuchać pojedynczego wykładu w cenie 50 zł.

 

Szczegóły wykładów znajdują się  w załączniku.

Z oferty mogą skorzystać (i korzystali również) Pracownicy Uczelni czy Instytutów, którzy pracują na co dzień w systemie zarządzania wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub rozważają jej wdrożenie w swoich Laboratoriach.