Informacja o prowadzeniu zajęć na Wydziale Inżynierii Produkcji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Drodzy Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 – w związku z nadal trwającą w kraju epidemią COVID-19 w  semestrze  letnim  w  roku akademickim  2020/2021  zajęcia  dydaktyczne  na  wszystkich  kierunkach  studiów wyższych  stacjonarnych  i  niestacjonarnych realizowane są  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (z zastrzeżeniem §2 Zarządzenia).

Na Wydziale Inżynierii Produkcji wszystkie zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach będą odbywały się w formie zdalnej do końca kwietniaW maju – o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli – planowane jest wprowadzenie kształcenia w sposób hybrydowy (wykłady i część ćwiczeń online, a ćwiczenia laboratoryjne związane z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej oraz badania związane z przygotowaniem prac dyplomowych – stacjonarnie – w budynkach Uczelni w ścisłym reżimie sanitarnym).
 
Proszę na bieżąco śledzić komunikaty pojawiające się zarówno na stronie głównej UP w Lublinie, jak i na stronie Wydziału oraz zapoznać się z pełną treścią zarządzenia zawierającą szczegółowe informacje na temat realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.