Warsztaty pt. „Doradztwo finansowe. Perspektywy pracy”

Szanowni Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji,
Serdecznie zapraszamy na Warsztaty pt. "Doradztwo finansowe. Perspektywy pracy", które odbędą się w dniu 21.01.2021 (czwartek) w godz. 14:00-15:30 w aplikacji Teams.
Wykład poprowadzą Jakub Knap – prezes i udziałowiec dwóch spółek z branży finansowej, ekspert edukacji finansowej z wieloletnim doświadczeniem w bankowości oraz Piotr Pańkowski – ekspert z zakresu rynku inwestycyjnego, wieloletni pracownik korporacji finansowych w segmencie klientów zamożnych, oraz przedsiębiorca i niezależny doradca finansowy.
Podczas wykładu zostanie przeanalizowana aktualna sytuacja na rynkach finansowych, podstawowe narzędzia do oszczędzania i inwestowania, oraz podstawy edukacji finansowej związanej z pracą doradcy finansowego. Wśród uczestników zostanie przeprowadzona ankieta i konkurs. Najlepsi dostaną szansę płatnych praktyk z perspektywą propozycji pracy w branży finansowej.
Wykład potrwa 1,5h.

Zainteresowanych proszę o dołączanie do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a70f5c35ac8e847b6862cd450dc5135c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1fbdc1c6-743e-4492-99bf-828176e7fd7f&tenantId=daa3b21c-0252-4929-bc66-5ab31e8227e1

W razie pytań prosimy o kontakt z dr hab. Moniką Stomą, prof. uczelni (monika.stoma@up.lublin.pl), w celu dodania do zespołu.