Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie zawiadamia o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr  inż. Agaty Kowalewskiej nt.: „Wpływ zastosowania geokrat w podłożu gruntowym na nośność naturalnych nawierzchni lotniskowych w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych„.

 

Obrona odbędzie się dnia 13.07.2022r. o godz. 13.00 w Sali Rady Naukowej ITWL im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

 

Zawiadomienie o obronie Agata Kowalewska