Senat

kadencji 2020-2024

REKTOR

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

PROREKTORZY

Prof. dr hab. Andrzej Marczuk
Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni
Prof. dr hab. Adam Waśko

DZIEKANI

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej, Wydział Agrobioinżynierii
Dr hab. Iwona Puzio, prof. uczelni, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Brygida Ślaska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Dr hab. Katarzyna Dzida, prof. uczelni, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Prof. dr hab. Dariusz Andrejko, Wydział Inżynierii produkcji
Prof. dr hab. Waldemar Gustaw, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Prof. dr hab. Tomasz Mieczan, Wydział Biologii Środowiskowej

NAUCZYCIELE AKADEMICCY ZATRUDNIENI NA STANOWISKU PROFESORA LUB PROFESORA UCZELNI

Prof. dr hab. Marcin Arciszewski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni, Wydział Agrobioinżynierii
Prof. dr hab. Joanna Barłowska, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dr hab. Katarzyna Golan, prof. uczelni, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej,
Prof. dr hab. Izabella Jackowska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, Wydział Agrobioinżynierii
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, Wydział Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Sławomir Kocira, Wydział Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Jolanta Król, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Prof. dr hab. Halina Lipińska, Wydział Agrobioinżynierii
Prof. dr hab. Katarzyna Ognik, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej
Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Dr hab. Marta Wójcik, prof. uczelni, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Dr Tomasz Czernecki, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Dr Agnieszka Komor, Wydział Agrobioinżynierii
Dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni, Wydział Biologii Środowiskowej
Dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk, Wydział Agrobioinżynierii
Dr Wioletta Sawicka-Zugaj, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Dr hab. inż. Tomasz Słowik, prof. uczelni, Wydział Inżynierii Produkcji
Dr hab. inż. Paweł Szot, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Dr inż. Marek Ścibisz, Wydział Inżynierii Produkcji

PRZEDSTAWICIEL JEDNOSTEK POZAWYDZIAŁOWYCH

Mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Mgr Jerzy Horbowski-Zaranek, przedstawiciel pracowników administracji
Mgr Justyna Kamińska, przedstawiciel pracowników Biblioteki i Wydawnictwa

PRZEDSTAWICIEL UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Mgr inż. Kostiantyn Vasiukov

PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO:

Kamila Stokłosińska

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW

Kacper Sławiński, Wydział Agrobioinżynierii
Aleksandra Sawicka, Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Karolina Wróbel, Wydział Nauk i Zwierzętach i Biogospodarki
Aleksandra Witek, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Aleksandra Maciejewska, Wydział Inżynierii Produkcji
Małgorzata Ziemiańska, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Weronika Huszcz, Wydział Biologii Środowiskowej
Magdalena Skowronek, Przedstawicielka Organizacji Studenckich

Z GŁOSEM DORADCZYM

Prof. dr hab. Bartosz Sołowiej, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Mgr Grażyna Szymczyk, Kanclerz
Mgr Ewa Walkowska, Kwestor
Dr Paulina Studzińska-Jaksim, Dyrektor Biblioteki
Prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk, Przedstawiciel ZNP
Mgr Roman Lalak, Przedstawiciel NSZZ Solidarność

Stałe Komisje Senackie 2020-2024

Komisja ds. Finansów i Mienia Uczelni

Przewodniczący

dr hab. Anna Nowak, prof. uczelni

Członkowie

dr hab. Eugenia Czernyszewicz, prof. uczelni
dr hab. Witold Kędzierski, prof. uczelni
prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
dr hab. Elżbieta Mielniczuk, prof. uczelni
prof. dr hab. Wojciech Tanaś
prof. dr hab. inż. Dominik Szwajgier
dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” dr inż. Marek Ścibisz
Przedstawiciel ZNP dr Adam Węgrzyn

Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska

Członkowie

dr hab. Agata Święciło
dr hab. Anna Śmiech, prof. uczelni
dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni
dr hab. Robert Gruszecki
dr hab. inż. Zbigniew Kobus, prof. uczelni
dr Agnieszka Latoch
dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak, prof. uczelni
Społeczny Inspektor Pracy
mgr Dariusz Kubel
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Przedstawiciel ZNP dr Małgorzata Janiuk

Komisja ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira

Członkowie

dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni
prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
dr hab. Bożena Kiczorowska, prof. uczelni
dr hab. Beata Zimowska, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Kubik- Komar, prof. uczelni
dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. uczelni
dr hab. Siemowit Muszyński, prof. uczelni

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Członkowie

dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, prof. uczelni
prof. dr hab. Łukasz Adaszek
dr hab. Łukasz Wlazło, prof. uczelni
dr hab. Elżbieta Patkowska, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Paweł Sobczak
prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
dr hab. Marta Arczewska, prof. uczelni

Komisja ds. Gospodarstw Doświadczalnych

 

Przewodniczący

dr hab. Piotr Kraska, prof. uczelni

Członkowie

prof. dr hab. Leszek Rachoń
prof. dr hab. Jose Luis Valverde Piedra
dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni
dr hab. Andrzej Sałata, prof. uczelni
dr hab. inż. Stanisław Parafiniuk, prof. uczelni
dr hab. Dariusz Stasiak, prof. uczelni
dr hab. Jacek Rechulicz
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” mgr Ewelina Kapitan

Komisja ds. Aparatury

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Marcin Arciszewski

Członkowie

dr hab. Sławomir Ligęza
dr hab. Marek Bieńko, prof. uczelni
dr hab. Aneta Brodziak, prof. uczelni
dr hab. Ewa Król, prof. uczelni
dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, prof. uczelni
dr hab. Radosław Kowalski, prof. uczelni
dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni
dr Tomasz Czernecki

Komisja ds. Statutu i Rozwoju Uczelni

 

Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni

Członkowie

dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni
prof. dr hab. Ewa Tomaszewska
dr hab. Piotr Domaradzki, prof. uczelni
prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni
dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. uczelni
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” dr hab. Danuta Kowalczyk-Pecka, prof. uczelni
Przedstawiciel ZNP dr Joanna Pawlak

Komisja ds. Kadr

 

Przewodniczący

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

Członkowie

dr hab. Aleksandra Głowacka, prof. uczelni
dr hab. Marek Szczubiał, prof. uczelni
prof. dr hab. Iwona Janczarek
dr hab. Edyta Górska-Drabik, prof. uczelni
dr hab. inż. Artur Serafin, prof. uczelni
prof. dr hab. Joanna Stadnik
dr hab. Wojciech Pęczuła, prof. uczelni
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” mgr inż. Roman Lalak
Przedstawiciel ZNP prof. dr hab. Krzysztof Tomczuk.